პირველი დახმარება

მეწყერი

წყალდიდობა

ხანძარი

მისამართი:

ასოციაცია "გენეზისი"
თბილისი 0154 ზუგდიდის ქუჩა #3
ტელ: 2911922, 2348951 ტელ/ფაქსი: 2943148
ელ. ფოსტა: genesis@genesis.ge
ვებგვერდი: www.genesis.ge

საკონტაქტო პირები:

ერეკლე ხაზიური
პროექტის ხელმძღვანელი
ტელ: 598 151419
ელ.ფოსტა: erekle@genesis.ge

დავით გირკელიძე
პროგრამის კოორდინატორი დასავლეთ საქართველოში
"გენეზისი"-ს პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი სოფ.ორთაბათუმი, ხელვაჩაურის რაიონი.
ტელ: 595 989000, 571 989000
ელ.ფოსტა: davidgirkelidze@yahoo.com

გზამკვლევი:


ასოციაცია ”გენეზისი”

mouseover