ქეთევან მაზმიშვილი

ქეთევან მაზმიშვილი -23 წლის, პროფესიით იურისტი. გორის რაიონის, დიცის ტერიტორიული სათემოს სოფელ დიცის მკვიდრი.

ქეთევანი აღნიშნულ პროექტამდე იყო სტაჟიორი საადვოკატო ფირმაში, მან სურვილი გამოთქვა, რომ გამხდარიყო ასოციაცია “გენეზისის” მოხალისე და გაევლო პირველი დამხარების ტრეინინგი. ქეთევანი დღეს მაშველ-პარამედიკია და კარგად ასრულებს ინსტრუქტორების დავალებებს. მისი სურვილია დაეხმაროს დაზარალებულებს და აღმოუჩინოს ექიმამდელი დამხარება.