თამთა თენაძე

თამთა თენაძე - 17 წლის, სკოლის მოსწავლე. გორის რაიონის, ტყვიავის ტერიტორიული სათემოს სოფელ ფლავისმანის მკვიდრი.

თამთა არის ძალია ბეჯითი მოსწავლე, უყვარს სწავლა და მეგობრების წრეში გართობა. აღნიშნულ პროექტამდე ქართულ-რუსული შეიარაღებულიო კონფლიქტის შემდეგ, მან გაიარა ფრანგულ-შვეიცარიული გასართობი ცენტრი TDH –ის სატრეინინგო კურსი და გახდა მოცემული ორგანიზაციის ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის წევრი. თამთამ აგრეთვე წარმატებით გაიარა ასოციაცია “გენეზისის” მიერ ორგანიზებული სატრეინინგო კურსი და დღეს იგი არის მოხალისე პარამედიკი.