მარიამ ეცადაშვილი

მარიამ ეცადაშვილი- 23 წლის, პროფესიით აგროტექნოლოგი. გორის რაიონის, ტყვიავის ტერიტორიული სათემოს სოფელ ფლავისმანის მკვიდრი.

მარიამი არის ფარმაცევტი, მას გავლილი აქვს სხვადასხვა სათემო ტერინინგი, აღნიშნულ პროექტში მიიღო მონაწილეობა და კარგი შედეგიც აქჩვენა პრაქტიკულ მეცადინეობებში. მარიამი არის მაშველ - პარამედიკი და მზადაა პირველი დამხარება გაუწიოს დაშავებულებს სასწრაფო დამხამრების მოსვლამდე. ის კარგად ფლობს ქართულ და რუსუსლ ენებს.