ზურა ციცაგი

ზურა ციცაგი -19 წლის. გორის რაიონის, ტყვიავის ტერიტორიული სათემოს, სოფელ ფლავის მკვიდრი.

ზურა სანამ გახდებოდა ასოციაცია “გენეზისის” მოხალისე, მუშაობდა გორის რაიონის წყალთა სამმართველოში . შემდგომ გაიარა ჯარის სავალდებულო სამსახური. ზურა საკმაოდ საფუძვლიანად გაეცნო ჩვენ მიერ მომზადებულ სატრეინინგო კურსებს და დღეს იგი მოხალისე მაშველია შიდა ქართლის რეგიონში. მას აქვს სპორტული მონაცემები და დაკავებულია მძლეოსნობით.