კირილე ზურაბაშვილი

კირილე ზურაბაშვილი 25 წლის, ლაგოდეხის რაიონის, ნინიგორის ტერიტორიული ორგანოს ,სოფელ ხიზას მკვიდრი.

კირილეს დიდი სურვილი ჰქონდა გამხდარიყო ასოციაცია “გენეზისის” მოხალისე, გაევლო სამაშველო და პირველი დახმარების კურსები და დახმარებოდა დაზარალებულებს თავის სოფელში. კირილე ფიზიკური მონაცემებით გამოირჩევა, ამან განაპირობა ის, რომ იგი მოხალისე მაშველი გახდა.

კირილე: "მე ძალიან მომეწონა სამაშველო მომზადების საველე კურსი, ამიტომ ყველა დავალება წარმატებით შევასრულე".