გიორგი სამხარაძე

გიორგი სამხარაძე 25 წლის, იურისტი. ლაგოდეხის რაიონის, ნინიგორის ტერიტორიული ორგანოს ,სოფელ გურგენიანის მკვიდრი.

გიორგი ასოციაცია "გენეზისის" აქტიური მოხალისე გახდა, მანამდე ის სხვადასხვა სათემო პროექტში იღებდა მონაწილეობას. გიორგი გამოირჩეოდა პასუხისმგებლობით. მან კარგად აითვისა პირველი დახმარების კურსი.