საითაძე გულნაზი

საითაძე გულნაზი 29 წლის, მასაჟისტი, ხელვაჩაურის რაიონის, ორთაბათუმის ტერიტორიული სათემოს, სოფელ წიქარეულის მკვიდრი.

გულნაზი წარსულში მონაწილეობდა გენეზისის სათემო სკოლის პროგრამაში. ამ პროექტის ფარგლებში მან თავი გამოიჩინა, როგორც ზედმიწევნით მონდომებულმა.

გულნაზი: "კმაყოფილი დავრჩი ტრეინინგებით და პირველი დახმარების უნარ-ჩვევების შესახებ მიღებული ინფორმაციით. ყოველთვის მზად ვარ მსგავს პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად, რადგან კარგად ვაცნობიერებ სოფლებისათვის ასეთი პროექტების მნიშვნელობას".