ცისანა ლომინაძე

ცისანა ლომინაძე 37 წლის, ხელვაჩაურის რაიონის, ორთაბათუმის ტერიტორიული სათემოს სოფელ წინსვლის მკვიდრი.

ცისანას აქვს სათემო პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება, კერძოდ ჩართული იყო გენეზისის მიერ ორგანიზებულ სათემო სკოლის პროგრამაში. ტრეინინგების დროს იგი იყო ყურადღებიანი. თეორიული მასალა კარგად აითვისა და პრაქტიკული ნაწილიც წარმატებით გაიარა.

ცისანა: ჩემი სურვილია მომავალში თქვენთან თანამშრომლობა მსგავსი პროექტების ფარგლებში, თუ ეს მოხერხდება, რადგან კმაყოფილი ვარ ჩატარებული ტრეინინგებით და მიღებული ახალი უნარ-ჩვევებითა და გამოცდილებით".