ძნელაძე გიორგი

ძნელაძე გიორგი 19 წლის, სტუდენტი, ხელვაჩაურის რაიონის, ორთაბათუმის ტერიტორიული სათემოს, სოფელ ორთაბათუმის მკვიდრი.

გიორგი აღნიშნულ პროექტამდე გენეზისის სხვა პროექტში იყო ჩართული, კერძოდ სათემო სკოლის პროგრამაში. პროექტში გიორგი დასაწყისიდანვე აქტიურად ჩაერთო და ყველა საკითხს პასუხისმგებლობით მოეკიდა.

გიორგი: "მე კარგად მესმის პროექტის მნიშვნელობა და მაქვს სურვილი მომავალშიც მივიღო მონაწეილეობა მსგავს ღონისძიებებში, თუ კი ასეთს ადგილი ექნება".